Öppettider: Vi är tillgängliga Måndag-Fredag 09.00 - 16.00 och Lördag 09.00 - 14.00

Villkor & Förutsättningar

CarpetU2 är en e-butik med utställning och försäljning av handknutna mattor och tillhör företaget Taba Tabaee som ligger på: 12km Thessalonikis-Poligirou, Thessaloniki, i Grekland (Skattenr:EL047267011).Innan ni besöker vår e-butik och bläddrar på vår webbplats, ber vi er att noggrant läsa nedanstående villkor och förutsättningar som anger speciellt hur CarpetU2,s elektroniska system fungerar. Gör er säkra om att ni överensstämmer med följande villkor och förutsättningar, därför att ytterligare användning och bläddrande på CarpetU2's webbplats betyder ovillkorligt samtycke och instämmande med dem.

Villkor

CarpetU2 bevarar rätten att ändra ensidig eller förnya nuvarande villkor och förutsättningar utav affärsuppgörelser som sker via vår e-butik enligt behov och våra affärsvanor. CarpetU2 åtar sig skyldigheten att underrätta användare om eventuella ändringar och även vilka som helst förändring genom nuvarande e-butikens webbplats. Det påpekas att förändringar utav villkor, inte omfattar beställningar som ni redan har gjort.

Medgivande information & produkter

CarpetU2 binds att informationer som finns på webbplatsen som angår väsentliga egenskaper för beskrivning av vissa tillgängliga produkter och riktigheten av uppgifter som gäller tjänster är fullständiga och giltliga, med förbehåll om eventuella tekniska eller tryckfel som har undgått eller inträffat oavsiktligt eller p.g.a möjliga avbrott utav funktionen på webbplatsen utav våld.

Begränsat ansvar

CarpetU2 kan inte ge garanti för produkternas tillgänglighet, men garanterar att i god tid informera konsumenten om dess saknad . CarpetU2 är endast ansvarig för bedrägeri och grov vårdslöshet, vid dröjsmål vid leverans av beställda varor och informationer eller tjänster som tillhandahålls via hemsidan. Den e-butiken CarpetU2 har inte ansvar för tekniska problem som kan uppstå för användare när de försöker komma åt webbplatsen, eller under användning av webbplatsen som förknippar sig till funktion eller överenskommelse inom deras system för användning av internet.

Upphovsrätt

Hela webbplatsens innehåll som är upplagt av CarpetU2, innehållande bilder, grafik, fotografier, mönster, texter, service och produkter är upphovsrättsskyddad utav CarpetU2 och skyddas av bestämmelser i grekisk rätt, europeisk rätt och internationella konventioner.
Det är förbjudet att över huvud taget kopiera, analog/digital inskrivning och mekanisk reproduktion, utdelning, förflyttning, downloading, bearbetning, återförsäljning, härledning eller visslednig av allmänheten vad som gäller den verkliga föreskrivare av innehållet på webbplatsen. All kopiering, nyutgåva, nerladdning, kommunikation eller överföring eller all annan användning utav innehållet på något sätt och för komersiell eller annat syfte, är endast tillåten med skriftligt tillstånd utav CarpetU2 eller någon annan rättslig innehavare av dessa upphovsrätter.
Namnen, bilderna, logotypen och utmärkande kännetecken som representerar CarpetU2 är exklusiva märken och utmärkande särdrag och skyddas av den grekiska, europeisk och internationella varumärkesrättsliga lagar, industriell äganderätt, upphovsratträtt och illojala konkurensregler. Att dem förekommer eller utställs på webbplatsen utav CarpetU2, ska inte på något sätt tolkas som rättighet till överföring, licensiering och rätten att användas.

Användarens skyldighet

Användaren på CarpetU2 webbplats accepterar att de inte ska använda den för sändning, publicering, sändning med e-mail eller att inte på annat sätt överföra innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, förodmjukande, störande, belackande, ärekränkande, vulgär, vanördig, smädesskrift, utgör kränkningar av privatlivet, visar empati, ras, nationell eller annan diskriminering, kan skada minderåriga på något sätt, har inte rätt att publiceras enligt lag eller konventionell eller förvaltningsrelationer (såsom insiderinformation, ägande och konfidentiell information som förvärvts eller upptäckts som en del av arbetsförhållanden eller som omfattas av sekretessavtal) intrång i patent, handelsmärke, handelssekretess, upphovsrätt eller äganderätt av tredje, innehåll av programvarevirus eller andra koder, arkiv eller program som är utformade för att avbryta, framkalla skada, katastrof, förhindra funktionen av programvara eller datamaterial, medvetet eller omedvetet begår lagbrott enligt den grekiska och europeiska lagstiftning och dess beordningar, trakasserier utav varje form och varje innehåll som används för insamling och lagring av användarnas personliga uppgifter.

Säkerhet

CarpetU2 förstår hur viktigt det är för er att det finns säkerhet för era personliga uppgifter men också era affärsuppgörelser och tar upp alla nödvandiga åtgärder så att ni försäkras med största säkerhet. All information som har med era personliga uppgifter och affärsuppgörelser att göra är säkra och hemliga.

Kundens Identifiering

Koderna som används som igenkännande kod är två: Inloggningskod (e-mail eller username) och personlig hemlig säkerhetskod (password) och varje gång ni registrerar er upplåts tillträde med absolut säkerhet för era personliga uppgifter.
Ni får möjligheten att ändra den personliga hemliga säkerhetskoden (password) och den elektroniska adressen (e-mail) hur ofta ni vill. Den enda som har tillgång till era uppgifter är Ni, via angivna koder och Ni har uteslutande ansvar att hemlighethålla dem och dölja dem från andra personer. Om ni skulle tappa bort koden eller att den försägs måste ni med en gång underrätta oss, i annat fall är inte CarpetU2 skyldig för användnig av er kod "hemliga koden" av person som inte är befogad.

Kontrollerad Tillgång

Tillträde till CarpetU2 system (servers) kontrolleras utav firewall, tillåter vissa tjänster från kunder/användare, förbjuder samtidigt tillträde till företagets system och databas som innehåller konfidentiell information.

Kryptografisk - Säkerhet

Inmatning om uppgifter på ert kreditkort görs via säkerhetssystemet PayPal. PayPal är den största Internet Bank som följer alla moderna säkerhetsmetoder. Mer om affärsuppgörelsens säkerhet kommer här.
CarpetU2 lagrar inte i någon grunddata med uppgifter av ert kreditkort. Alla uppgifter sköts utav PayPal.

Affärsuppgörelses Sekretess

Sekretess regler anses självklar. Precis som vanliga affärsuppgörelser gäller grundläggande principer även för e-commerce (elektronisk handel). All information som CarpetU2 får från användaren är konfidentiell och CarpetU2 har vidtagit alla nödvändiga åtgärder så att användandet av dem hålls inom rimliga gränser och vid behov utav tjänster. Vissa utav följande åtgärder som har har tagits:

  1. Bara våra befogade tjänstemän har tillgång på information om er affärsuppgörelse och endast när detta är nödvandigt, t.ex för att uppfylla era önskemål.
  2. CarpetU2 avslöjar inte kundens uppgifter och deras affärsuppgörelse, utan skriftligt tillstånd från er eller domstolsbeslut eller beslut utav annan offentlig myndighet.
  3. I fall CarpetU2 använder andra medarbetare för att stödja systemet, ser de till att konfidentieringen bevaras.

    Ni kan be att få vilka som helst uppgifter som har med er att göra och även deras korrigering ifall ni styrker förekomsten av fel.

Skydd av personliga uppgifter

När ni besöker sidorna på CarpetU2 är det sannolikt att ni blir ombedda att ange personliga uppgifter (namn, efternamn, yrke, e-post adress, levereringsadress vid beställning mm) som regel för att expediera era beställningar. Personuppgifter som ni uppger på sidorna och tjänsterna på webbplats, hålls uteslutande och bara för speciella skäl som har med er och vår kontakt i en affärsuppgörelse, förbättring utav tillhandahållande tjänster och funktionen av motsvarande tjänster och det tillåts inte att användas utav någon annan (med undantag om så förskrivs i lag och behörd myndighet).
I varje fall, CarpetU2's anställda som har tillgång till era personliga uppgifter är specifika och tillträde av personer utan fullmakt i er personliga uppgifter är förbjudet. Alla åtgärder för säkerhet utav era personliga uppgifter har tagits.

Sök Hjälp

Ni kan söka efter en matta på ett av de tre följande sätt eller med kombinationer av dessa:

  1. Genom att välja några utav grundläggande kategorier högst upp på sidans site.
  2. Genom att välja urvalspriser, egenskaper, färger o.s.v under huvudmenyns site.
  3. Sökning efter matta med sökmotorn.

CarpetU2 gör sitt bästa för att ge bästa möjliga tjänster. Men trots det, kan inte fel förhindras, prisfel och fel på sekundara produkt egenskaper, att avbrott på webbplats sker eller mänskliga fel vid uppdatering/display utav produktens pris uppstår.

Dessutom rekomenderar vi er att innan ni gör ett köp från vår e-butik gå in på modulerna: Villkor, Köp, Leveranssätt, Betalningssätt, där ni kommer att hitta viktiga informationer om processen och köp av produkter.

Under registreringen utav er beställning kommer ni att få en automatisk e-mail som kommer att ange detaljerade uppgifter om er beställning. Efter beställningens behandling utav CarpetU2 e-butiksavdelning, kommer ni att få ett andra confirmer e-mail med produkter som skall levereras till er.

I händelse av att er beställning har oklarheter, då kommer ett motsvarande e-mail att sändas till er. Alternativt kommer vi att kontakta med er per telefon på nummret ni uppgav, vid inskrivning eller registrering av beställningen på vår site. Se till att dessa e-mail kommer fram till er och behåll dem tills vår affärsuppgörelse slutförts. Det är ert krav, ifall ni inte emottagit motsvarande e-mail, enligt allmäna bestämmelser som styr vår affärsuppgörelse, att ni underrätta oss utan dröjsmål.